تبلیغات
تغییرات کلاس ها - مطالب مهر 1395

قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز پنجشنبه 29 مهر تشكیل نمی گردد

كانال اطلاع رسانی دانشگاه

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

https://telegram.me/elmikarbordiesf

قابل توجه دانشجویان استاد قرقانی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 جلسه توجیهی كارورزی چهارشنبه 12 آبان ساعت 16

قابل توجه دانشجویان استاد اكبری:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی پروژه و کارورزی چهارشنبه 5 آبان  ساعت 16

قابل توجه دانشجویان استاد شریفی نیا :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 جلسه توجیهی پروژه و کارورزی پنج شنبه 29 مهرماه ساعت 12

قابل توجه دانشجویان استاد فرهادی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 جلسه توجیهی پروژه و كارورزی پنجشنبه  6 آبان ساعت 14:30

قابل توجه دانشجویان استاد حیدری

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

:جلسه توجیهی پروژه و كارورزی روز سه شنبه 4  آبان ساعت 17

قابل توجه دانشجویان استادمردادی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی پروژه و كارورزی روز شنبه 8  آبان ساعت 14:00

قابل توجه دانشجویان استاد برومند :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كارورزی روز سه شنبه 4  آبان ساعت 15:30

قابل توجه دانشجویان استاد برومند :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كارورزی روز سه شنبه 4  آبان ساعت 15:30

قابل توجه دانشجویان گروه برق :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس كارگاه عمومی برق روز سه شنبه ساعت 17 در  مكان فنی و حرفه ای برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی كارشناسی آقایان :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

دانشجویان كارشناسی گروه های پنجشنبه ساعت 9:30 الی 11 و  13:30 الی 15 در یكی از گروه ها به شرح ذیل حضور یابند.   پنجشنبه ساعت 13:30 الی 15ورزشگاه نصر خیابان بزرگمهر  و یا جمعه ساعت 10 صبح ورزشگاه انقلاب میدان آزادی  حضور در یكی از گروها به صورت ثابت الزامی است.

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی كاردانی آقایان :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

دانشجویان كاردانی گروه های پنجشنبه ساعت 8 الی 9:30 و  12 الی 13:30 در یكی از گروه ها به شرح ذیل حضور یابند.   پنجشنبه ساعت 12 الی 13:30 ورزشگاه نصر خیابان بزرگمهر  و یا جمعه ساعت 9 صبح ورزشگاه انقلاب میدان آزادی  حضور در یكی از گروها به صورت ثابت الزامی است.

قابل توجه دانشجویان استاد شفیعی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كارورزی یكشنبه 2 آبان ساعت 14:30


قابل توجه دانشجویان استاد فیض :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

قابل توجه دانشجویان استاد فیض : جلسه توجیهی  كارورزی شنبه 1 آبان ساعت 17:30 و جلسه توجیهی پروژه  یكشنبه 2  آبان ساعت 18

  • تعداد کل صفحات:3 
  • 1  
  • 2  
  • 3  


اطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها