تبلیغات
تغییرات کلاس ها - مطالب شهریور 1395

قابل توجه دانشجویان استاد حیدری :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی سه شنبه 6 مهر ماه ساعت 15:00

قابل توجه دانشجویان استاد فیض :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 آخرین مهلت تحویل کارآموزی یكشنبه 4 مهر ماه ساعت 17:30

قابل توجه دانشجویان استاد كویتی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

آخرین مهلت تحویل کارآموزی پنجشنبه 8 مهر ساعت  17:00

قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی شنبه 3 مهر ساعت 17:45

قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه وكارورزی در ترم اول 96-95 اخذ نموده اند:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

  ⌛️⌛️جلسات توجیهی پروژه وكارورزی اساتید بعد حذف واضافه اعلام میگردد. قابل توجه كلیه دانشجویان (ویژه تربیت بدنی):

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلیه كلاس های تربیت بدنی از هفته اول مهر به صورت تئوری در محل دانشگاه تشكیل می گردد كه زمان بندی آن متعاقبا اعلام می گردد.                     

    تذكر: شركت در كلاس تئوری الزامی می باشد.


قابل توجه كلیه دانشجویان گروه برق:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلیه كلاس های فنی و حرفه ای و آزمایشگاه بهین كنترل تا بعد از زمان حذف و اضافه تشكیل نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد یراقی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 آخرین مهلت تحویل کارآموزی یكشنبه 4 مهر ساعت  17:30

قابل توجه دانشجویان استاد مردادی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی شنبه 3 مهر ساعت 16

قابل توجه دانشجویان استاد جمشیدی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلیه كلاس ها از روز دوشنبه 29 شهریور لغایت 6 مهرماه تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان درس حسابداری در واحد های صنفی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس روز دوشنبه ساعت 14:30 تشكیل میگردد

قابل توجه دانشجویان استاد روحانی فر:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

آخرین مهلت تحویل کارآموزی روز دوشنبه  5 مهرماه ساعت 15:30

قابل توجه دانشجویان استاد زارع

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

: كلاس روز یكشنبه 28 شهریور تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد روحانی فر:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس روز دوشنبه 29 شهریور تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد جمشیدی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی پنجشنبه 8 مهر ماه ساعت 16

  • تعداد کل صفحات:2 
  • 1  
  • 2  


اطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها