تبلیغات
تغییرات کلاس ها - مطالب تیر 1395

قابل توجه دانشجویان استاد روحانی فر

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

: جلسه توجیهی کارورزی دوشنبه ٤ مرداد ساعت ٤ بعد از ظهر .  حضور الزامی می باشد

قابل توجه دانشجویان استاد شفیعی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

: آخرین مهلت تحویل کارورزی یکشنبه 3 مرداد ساعت 17

قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

: آخرین مهلت تحویل کارورزی و پروژه پنجشنبه 31 تیر ماه ساعت 11 صبح

قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

:جلسه توجیهی کارورزی و پروژه پنجشنبه 31 تیر ماه ساعت 11 صبح

قابل توجه دانشجویان استاد شانظری

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

آخرین مهلت تحویل کارورزی  و جلسه توجیهی کارورزی سه شنبه 29 تیر ماه ساعت15

اطلاعیه تربیت بدنی گروه آقایان

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

کلاس تربیت بدنی کاردانی روز پنجشنبه ساعت 12 راس ساعت 14 در محل ورزشگاه تشکیل می گردد حضور با لباس ورزشی الزامی استقابل توجه دانشجویان استاد شریفی نیا

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

: جلسه توجیهی کارورزی و پروژه  پنجشنبه 24 تیر ماه ساعت 8:30 الی 10:30

قابل توجه دانشجویان استاد فرهادی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی کارورزی  پنجشنبه 24 تیر ساعت 11 صبح . حضور الزامی است

قابل توجه دانشجویان استاد کویتی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

: آخرین مهلت تحویل پروژه  و جلسه توجیهی کارورزی پنج شنبه 24 تیرماه ساعت 8 صبح

قابل توجه دانشجویان استاد فلاح :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

آخرین مهلت تحویل پروژه و  جلسه توجیهی کارورزی شنبه 26 تیرماه ساعت 16:00

قابل توجه دانشجویان استاد فیض

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 : آخرین مهلت تحویل پروژه و کارورزی  و جلسه توجیهی کارورزی و پروژه شنبه 26 تیرماه ساعت 17:00 قابل توجه دانشجویان استاد مردادی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 جلسه توجیهی کارورزی و پروژه چهارشنبه 23 تیر ساعت 14 . حضور الزامی است

قابل توجه دانشجویان استاد حیدری

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

: جلسه توجیهی کارورزی و پروژه چهارشنبه 23 تیر ساعت 14 . حضور الزامی است

قابل توجه دانشجویان استاد فرزانه فر:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی کارورزی و پروژه سه شنبه 29 تیرماه ساعت  17:30 . حضور الزامی است

قابل توجه دانشجویان استاد جمشیدی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

  آخرین مهلت تحویل پروژه و کارورزی و  جلسه توجیهی ترم تابستان  شنبه 26 تیرماه ساعت 17:00  • تعداد کل صفحات:3 
  • 1  
  • 2  
  • 3  


اطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها