تبلیغات
تغییرات کلاس ها - مطالب خرداد 1395

قابل توجه کلیه دانشجویانی که موفق به تحویل پروژه و کارورزی نشده اند

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

با توجه به عدم تحویل پروژه و کارورزی تعدادی از دانشجویان به اساتید به اطلاع می رساند برای هر یک از اساتید زمان دیگری از 15 الی 31 تیر  متعاقبا اعلام
می گردد

لذا تاریخ های اعلامی به عنوان آخرین مهلت تحویل می باشد و به هیچ عنوان قابل تکرار نمی باشد.

 از کلیه دانشجویان تقاضا می شود به تاریخ و ساعت اعلامی توجه نمایند .


قابل توجه دانشجویان استاد یراقی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

آخرین مهلت جهت تحویل گزارش کاربینی 20 خرداد ساعت 13:30 کلاس 8

قابل توجه دانشجویان استاد حیدری

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

درس حسابداری پیشرفته 1 مباحث امتحان میانترم برای پایان ترم حذف می باشد

درس حسابداری پیشرفته 2 گزارشگری مالی میان دوره ای و گزارشگری بر حسب قسمت ها حذف می باشد


زمان حضور استاد توسل جهت تحویل کارورزی و پروژه

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

سه شنبه 18 خرداد ساعت 17

زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل کارورزی و پروژه

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 پنجشنبه 20خرداد ساعت 10:00

زمان حضور استاد اکبری جهت تحویل کارورزی و پروژه

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 جهت تحویل کارورزی و پروژه چهاشنبه 19خرداد ساعت 14:00

زمان حضور استاد شانظری جهت تحویل کارورزی و کاربینی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 چهاشنبه 19خرداد ساعت 15:00

زمان حضور استاد حیدری جهت تحویل کارورزی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 چهاشنبه 19خرداد ساعت 15:00 , آخرین مهلت ارسال ایمیل ترجمه های پروژه تا 20 خرداد می باشد

زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل کارورزی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 چهاشنبه 19خرداد ساعت 15:00 , آخرین مهلت ارسال ایمیل ترجمه های پروژه تا 20 خرداد می باشد

زمان حضور استادشفیعی جهت تحویل پروژه و کارورزی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 یکشنبه 16 و سه شنبه 18خرداد ساعت 17:30

زمان حضور استاد روحانی فر جهت تحویل پروژه و کارورزی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 سه شنبه 18خرداد ساعت 13:30

زمان حضور استاد فرزانه فر جهت تحویل پروژه و کارورزی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

یکشنبه 16خرداد ساعت 17

زمان حضور استاد کویتی جهت تحویل پروژه و کارورزی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

پنجشنبه 20 خرداد ساعت 14:30

زمان حضور استاد رهبری جهت تحویل پروژه و کارورزی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 دوشنبه 17 خرداد ساعت 14 
حضور کلیه دانشجویان الزامی است


زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و کارورزی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 یکشنبه 16 خرداد ساعت 15

  • تعداد کل صفحات:2 
  • 1  
  • 2  


اطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها