تبلیغات
تغییرات کلاس ها - مطالب دی 1395

قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

زمان تحویل فرم های كاربینی به شرح ذیل می باشد.   

رشته كاردانی حسابداری روز یكشنبه 3 بهمن  ساعت 14:30 
رشته كارشناسی حسابداری دوشنبه 4 بهمن ساعت 14:30
این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد و عدم مراجعه به منزله غیبت امتحان می باشد

قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 امتحان درس پیاده سازی شبکه های محلی روز شنبه 2 بهمن ساعت 17:30

قابل توجه دانشجویان استاد جمشیدی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

برنامه امتحان عملی به شرح ذیل برگزار میگردد..
كاربرد نرم افزار در حسابداری گروه 13 الی 16 : دوشنبه 13 دی ساعت 15 الی 19

كاربرد نرم افزار در حسابداری گروه 16 الی 19 : سه شنبه  14 دی ساعت 15 الی 19

كاربرد نرم افزار  حسابداری پیشرفته گروه 13 الی 17 : چهارشنبه 15 دی ساعت 15 الی 19

كاربرد نرم افزار  حسابداری پیشرفته گروه 17 الی 21 : پنجشنبه 16 دی ساعت 15 الی 19


زمان حضور استاد خسروی جهت تحویل كارورزی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

:دوشنبه 13 دی ساعت 17:30 كلاس 4

زمان حضور استاد حیدری جهت تحویل كارورزی و پروژه :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

دوشنبه 13 دی ساعت 15

زمان حضور استاد اكبری جهت تحویل كارورزی و پروژه و رفع اشكال :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

چهارشنبه 15 دی ساعت 15

قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده (كارشناسی حسابداری ) :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 بازدید  از تصفیه خانه آب و فاضلاب روز چهار شنبه 8 دی ماه ساعت 10 صبح

  آدرس :خیابان آبشار دوم , بعد از شهر بازی آبشار

همرا ه داشتن کارت ملی و فرم تعهد دانشجو الزامی است.

قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده (كاردانی حسابداری :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

   بازدید  از تصفیه خانه آب و فاضلاب روز سه شنبه 7 دی ماه ساعت 10 صبح

 آدرس :خیابان آبشار دوم , بعد از شهر بازی آبشار

همرا ه داشتن کارت ملی و فرم تعهد دانشجو الزامی است.

زمان حضور استاد فیض جهت تحویل كارورزی و پروژه :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 شنبه 11 دی ماه ساعت 17:30

قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد عرفان منش (گروه برق ):

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 زمان بازدید  از شرکت فولاد آلیاژی روز سه شنبه 7 دی ماه ساعت 8 صبح درب ورودی دانشگاه .

همرا داشتن کارت ملی و فرم تعهد دانشجو الزامی است. ورود تلفن همراه  به شركت ممنوع میباشد.

زمان حضور استاد یراقی جهت تحویل كارورزی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 شنبه 4 دی ساعت 14

قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد یراقی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

زمان تحویل  فرم های كاربینی روز شنبه 4 دی ماه از ساعت 14 طبق ساعات كلاسی

قابل توجه دانشجویان ساختمان داده ها استاد یراقی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس جبرانی روز پنجشنبه 2 دی ماه ساعت  14

كلاس تربیت بدنی ویژه

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس تربیت بدنی ویژه  روز پنجشنبه 2 دی ماه  ساعت 11 تشكیل نمیگردداطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها