تبلیغات
تغییرات کلاس ها - مطالب فروردین 1395

قابل توجه دانشجویان کارورزی استاد شانظری

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی چهارشنبه ساعت 14:30 کلاس 5

قابل توجه دانشجویان

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جهت اطلاع از آخرین اخبار  با عضویت در كانال به نشانی  Telegram.me/elmikarbordiesf از اخبار و مطالب مرتبط بهره مند شوید.قابل توجه دانشجویان استاد بابری

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

کلاس روز سه شنبه  31 فروردین تشکیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارورزی استاد فیض

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی چهرشنبه 1اردیبهشت ساعت 14 کلاس 8

قابل توجه دانشجویان ترم اول

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 دروس به شرح ذیل حذف گردیده است:                                                              

  رشته های کاردانی حرفه ای حسابداری مالی درس حقوق بازرگانی

رشته کاردانی نرم افزار  ,کاردانی فناوری اطلاعات و کاردانی فنی شبکه درس ریاضی علم کامپیوتر 

 رشته کاردانی برق صنعتی درس فارسی عمومی روز یکشنبه


قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی استاد زارع

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

امتحان میانترم هر گروه در زمان برگزاری کلاس در تاریخ 28 فروردین برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان كارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم اول

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

ردیف

نام درس

زمان تشكیل كلاس

نام استاد

شماره كلاس

برنامه امتحانی

1

سیستم های اطلاعاتی حسابداری- خواهران

سه شنبه

18:00-15:00

مردادی

7

یکشنبه

30/3/95

15:30-13:30

2

سیستم های اطلاعاتی حسابداری-

 برادران

سه شنبه

21:00-18:00

مردادی

7

3

كاربرد نرم افزارهای  حسابداری پیشرفته -خواهران

چهارشنبه

17:00-13:00

جمشیدی

سایت 4

سه شنبه

1/4/95

10:30-8:30

4

كاربرد نرم افزارهای  حسابداری پیشرفته - برادران

چهارشنبه

21:00-17:00

جمشیدی

سایت 4اطلاعیه شروع کلاس های ترم اول

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

به اطلاع می رساند کلیه کلاس های ترم اول از روز شنبه 21 فروردین تشکیل می گردد.
قال توجه دانشجویان استاد عرفان منش

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی  کارورزی روز دوشنبه 23 فروردین ساعت 15:15 کلاس 17اطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها