تبلیغات
تغییرات کلاس ها

اطلاعیه

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

دانشجوی گرامی كلیه اطلاعیه های مركز بر روی كانال تلگرام دانشگاه به آدرس  https://t.me/elmikarbordiesf  می باشد , برای آگاهی سریع از كلیه اطلاعیه ها به كانال دانشگاه مراجعه نمایید.


قابل توجه دانشجویان استاد یراقی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 آخرین مهلت تحویل کارآموزی یكشنبه 4 مهر ساعت  17:30

قابل توجه دانشجویان استاد مردادی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی شنبه 3 مهر ساعت 16

قابل توجه دانشجویان استاد جمشیدی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلیه كلاس ها از روز دوشنبه 29 شهریور لغایت 6 مهرماه تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان درس حسابداری در واحد های صنفی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس روز دوشنبه ساعت 14:30 تشكیل میگردد

قابل توجه دانشجویان استاد روحانی فر:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

آخرین مهلت تحویل کارآموزی روز دوشنبه  5 مهرماه ساعت 15:30

قابل توجه دانشجویان استاد زارع

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

: كلاس روز یكشنبه 28 شهریور تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد روحانی فر:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس روز دوشنبه 29 شهریور تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد جمشیدی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی پنجشنبه 8 مهر ماه ساعت 16

قابل توجه دانشجویان استاد شریفی نیا :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی روز یکشنبه 4 مهر ماه ساعت 19

قابل توجه دانشجویان استاد یراقی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 آخرین مهلت تحویل کارآموزی یكشنبه 4 مهر ساعت 17:30

قابل توجه دانشجویان استاد فرهادی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی پنجشنبه 8 مهر ساعت 10 صبح

قابل توجه دانشجویان استاد مردادی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی شنبه 3 مهر ساعت 16

قابل توجه دانشجویان:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 زمان حضور استاد مردادی  دوشنبه 15 شهریور ساعت 14

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

امتحان کتبی تربیت بدنی روز یکشنبه 7 شهریور ساعت 15

زمان حضور استاد توسل

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

زمان حضور استاد توسل از روز شنبه 16 مرداد ساعت به روز دوشنبه 18 مرداد ساعت 17:30تغییر یافت

  • تعداد کل صفحات:29 
  • ...  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
  • ...  


اطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها