تبلیغات
تغییرات کلاس ها

اطلاعیه

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

دانشجوی گرامی كلیه اطلاعیه های مركز بر روی كانال تلگرام دانشگاه به آدرس  https://t.me/elmikarbordiesf  می باشد , برای آگاهی سریع از كلیه اطلاعیه ها به كانال دانشگاه مراجعه نمایید.


قابل توجه دانشجویان گروه برق :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس كارگاه عمومی برق روز سه شنبه ساعت 17 در  مكان فنی و حرفه ای برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی كارشناسی آقایان :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

دانشجویان كارشناسی گروه های پنجشنبه ساعت 9:30 الی 11 و  13:30 الی 15 در یكی از گروه ها به شرح ذیل حضور یابند.   پنجشنبه ساعت 13:30 الی 15ورزشگاه نصر خیابان بزرگمهر  و یا جمعه ساعت 10 صبح ورزشگاه انقلاب میدان آزادی  حضور در یكی از گروها به صورت ثابت الزامی است.

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی كاردانی آقایان :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

دانشجویان كاردانی گروه های پنجشنبه ساعت 8 الی 9:30 و  12 الی 13:30 در یكی از گروه ها به شرح ذیل حضور یابند.   پنجشنبه ساعت 12 الی 13:30 ورزشگاه نصر خیابان بزرگمهر  و یا جمعه ساعت 9 صبح ورزشگاه انقلاب میدان آزادی  حضور در یكی از گروها به صورت ثابت الزامی است.

قابل توجه دانشجویان استاد شفیعی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كارورزی یكشنبه 2 آبان ساعت 14:30


قابل توجه دانشجویان استاد فیض :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

قابل توجه دانشجویان استاد فیض : جلسه توجیهی  كارورزی شنبه 1 آبان ساعت 17:30 و جلسه توجیهی پروژه  یكشنبه 2  آبان ساعت 18

قابل توجه دانشجویان استاد جمشیدی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كارورزی یكشنبه 2 آبان ساعت 14:30 و جلسه توجیهی پروژه دوشنبه 3 آبان ساعت 14:30

آدرس ورزشگاه جهت كلاس های تربیت بدنی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها


آدرس ورزشگاه شهید نصر: خیابان بزرگمهر  حد فاصل نورباران و پل بزرگمهر کوچه بعد از مسجدالکریم ورزشگاه شهید نصر

تذکر: به اطلاع میرساند درخصوص درس تربیت بدنی وبهره مندی از ورزشگاه انجام بیمه ورزشی الزامیست لذا كلیه دانشجویان میبایست درمحل ورزشگاه نسبت به انجام 

بیمه ورزشی اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت عواقب ناشی از عدم انجام بیمه به عهده دانشجو میباشدقابل توجه دانشجویان تربیت بدنی خواهران:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس تربیت بدنی  از روز یكشنبه 25 مهرماه تشكیل می گردد

قابل توجه دانشجویان استاد یراقی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 جلسه توجیهی شنبه 1 آبان ساعت 13:30

قابل توجه دانشجویان استاد عرفان منش:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 جلسه توجیهی كارورزی یكشنبه  25 مهرماه ساعت 16

اطلاعیه تربیت بدنی خواهران

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

آخرین كلاس تربیت بدنی گروه خواهران روز یكشنبه 18 مهرماه ساعت 13:30 (كاردانی وكارشناسی)

قابل توجه دانشجویان استاد حیدری:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس روز دوشنبه 19 مهر تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد اكبری :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس های روز چهارشنبه 14 مهرماه از ساعت 8 الی 12 و 13 الی 17 تشكیل نمیگردد. كلاس ساعت 17 تشكیل میگردد

قابل توجه دانشجویان استاد كریم زاده :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز چهارشنبه 14 مهرماه تشكیل نمی گردد

آخرین مهلت ثبت نمره پروژه یا کارورزی⏳⏳

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در  تابستان اخذ نموده اند:⏳⏳    به اطلاع  آن دسته از دانشجویانی که نمره پروژه یا کارورزی را از استاد مربوطه اخذ نموده ولی نمره آن ها در سامانه سجاد ثبت نشده است می رساند حداکثر تا روز  سه شنبه 13 مهر ماه از ساعت 14 الی 19 همراه با فرم های مربوطه که امضاء  و نمره استاد را دارد به امور مدرسان مراجعه نمایند . در صورت عدم مراجعه نمره صفر در سامانه ثبت و کلیه عواقب به عهده شخص دانشجو می باشد

  • تعداد کل صفحات:29 
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • ...  


اطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها