تبلیغات
تغییرات کلاس ها

اطلاعیه

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

دانشجوی گرامی كلیه اطلاعیه های مركز بر روی كانال تلگرام دانشگاه به آدرس  https://t.me/elmikarbordiesf  می باشد , برای آگاهی سریع از كلیه اطلاعیه ها به كانال دانشگاه مراجعه نمایید.


قابل توجه دانشجویان استادمردادی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی پروژه و كارورزی روز شنبه 8  آبان ساعت 14:00

قابل توجه دانشجویان استاد عبدی نیان

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس ریاضی عمومی روز دوشنبه ساعت 18 به روز چهارشنبه ساعت 18 انتقال یافت


قابل توجه دانشجویان استاد قمرشوشتری

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كارورزی یكشنبه 9 آبان ساعت 15 


قابل توجه دانشجویان استاد زنجانی زاده:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كارورزی پنجشنبه 6 آبان ساعت 15:30

قابل توجه دانشجویان استاد خسروی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز یكشنبه 2 آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز پنجشنبه 29 مهر تشكیل نمی گردد

كانال اطلاع رسانی دانشگاه

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

https://telegram.me/elmikarbordiesf

قابل توجه دانشجویان استاد قرقانی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 جلسه توجیهی كارورزی چهارشنبه 12 آبان ساعت 16

قابل توجه دانشجویان استاد اكبری:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی پروژه و کارورزی چهارشنبه 5 آبان  ساعت 16

قابل توجه دانشجویان استاد شریفی نیا :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 جلسه توجیهی پروژه و کارورزی پنج شنبه 29 مهرماه ساعت 12

قابل توجه دانشجویان استاد فرهادی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 جلسه توجیهی پروژه و كارورزی پنجشنبه  6 آبان ساعت 14:30

قابل توجه دانشجویان استاد حیدری

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

:جلسه توجیهی پروژه و كارورزی روز سه شنبه 4  آبان ساعت 17

قابل توجه دانشجویان استادمردادی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی پروژه و كارورزی روز شنبه 8  آبان ساعت 14:00

قابل توجه دانشجویان استاد برومند :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كارورزی روز سه شنبه 4  آبان ساعت 15:30

قابل توجه دانشجویان استاد برومند :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كارورزی روز سه شنبه 4  آبان ساعت 15:30

  • تعداد کل صفحات:29 
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • ...  


اطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها