تبلیغات
تغییرات کلاس ها

اطلاعیه

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

دانشجوی گرامی كلیه اطلاعیه های مركز بر روی كانال تلگرام دانشگاه به آدرس  https://t.me/elmikarbordiesf  می باشد , برای آگاهی سریع از كلیه اطلاعیه ها به كانال دانشگاه مراجعه نمایید.


قابل توجه دانشجویان استاد كریم زاده :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس روز چهارشنبه 19 آبان تشكیل نمی گردد.

قابل توجع دانشجویان استاد مهدی زارعی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز یكشنبه 16 آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد لقمانیان :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 زمان حضور چهارشنبه 19 آبان ساعت 18

قابل توجه دانشجویان استاد شانظری :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كارورزی سه شنبه 18 آبان ساعت 14:30

قابل توجه دانشجویان استاد شریفی نیا:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس  های روز پنجشنبه 13 آبان تا ساعت 16 برگزار نمیگردد

قابل توجه دانشجویان استاد شانظری :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كارورزی سه شنبه 18 آبان ساعت 14:30

قابل توجه دانشجویان كاربینی حسابداری استاد حجاری زاده:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی متعاقبا اعلام میگردد.

قابل توجه دانشجویان كاربینی كاردانی اینترنت و كاردانی شبكه گروه شنبه 16-18 استاد یراقی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

زمان بازدید روز پنجشنبه 13 آبان ساعت 12:30 مركز مخابراتی روح الامین  
▪️▪️آدرس: خیابان خواجه عمید .خیابان آیت. قبل از میدان معراج مركز مخابراتی روح الامین

⌛️تذكر:حضور در بازدید الزامی است 
⌛️همراه داشتن كارت ملی الزامی است

قابل توجه دانشجویان استاد مردادی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز شنبه 15 آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد یراقی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

زمان حضور جهت امضاء فرم های كارورزی شنبه 8 آبان ساعت 17

قابل توجه دانشجویان رشته کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری استاد یراقی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

زمان بازدید روز یكشنبه 9 آبان ساعت 17 
آدرس: خیابان مشتاق . ابتدای خیابان حمزه . بن بست جمشید ساختمان فراسان
   تذكر: شركت در بازدید الزامی است.

قابل توجه دانشجویان استاد برومند:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز دوشنبه 10 آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد جان بخش:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس چهارشنبه 5 آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد شانظری :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كارورزی روز دوشنبه 10  آبان ساعت 14:30

قابل توجه دانشجویان استاد زارعی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كارورزی روز دوشنبه 10  آبان ساعت 18:00

  • تعداد کل صفحات:29 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


اطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها