تبلیغات
تغییرات کلاس ها

اطلاعیه

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

دانشجوی گرامی كلیه اطلاعیه های مركز بر روی كانال تلگرام دانشگاه به آدرس  https://t.me/elmikarbordiesf  می باشد , برای آگاهی سریع از كلیه اطلاعیه ها به كانال دانشگاه مراجعه نمایید.


قابل توجه دانشجویان كاربینی مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری گروه یکشنبه 17تا19 خانم یراقی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

زمان بازدید چهارشنبه 24 آذر ساعت 14:30

آدرس :اصفهان خیابان چهارباغ بالا کوچه هدایت شرکت ایریسا

قابل توجه دانشجویان استاد شریفی نیا: کلاس روز پنجشنبه 11آذر تشکیل نمی گردد

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس هاقابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده (كاردانی و كارشناسی ) :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كاربینی روز یكشنبه 14 آذر ساعت 13 الی 15 سالن آمفی تئاتر.

قابل توجه دانشجویان استاد مردادی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس روز سه شنبه 9 آذر تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد شریفی نیا :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس روز پنجشنبه 4 آذر تا ساعت 16 تشكیل نمی گردد.(كلاس ساعت 16 به بعد تشكیل می گردد.)

قابل توجه دانشجویان استاد دوازده امامی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز سه شنبه 9 آذر تشكیل نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد روحانی فر :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس جبرانی كارگاه لینوكس

قابل توجه دانشجویان استاد طباطبایی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز پنجشنبه 27 آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد قرقانی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز سه شنبه 25 آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان سیستم اطلاعاتی استاد مردادی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس سیستم اطلاعاتی به روز سه شنبه ساعت 18 انتقال یافت.

قابل توجه دانشجویان استاد خنجری :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز چهارشنبه 26 آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد قمرشوشتری :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس های 22 و 23  آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد كویتی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی پروژه و كارورزی پنجشنبه 20 آبان ساعت 16:30

قابل توجه دانشجویان استاد نباتی پور:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز شنبه 22 آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان سیستم اطلاعاتی استاد مردادی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس سیستم اطلاعاتی روز چهارشنبه تشكیل نمیگردد

  • تعداد کل صفحات:29 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


اطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها